อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างข่าวสาร

เผยเเพร่เมื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 636 ไร่  4 งาน  2 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม อ่านเพิ่มเติม “ตัวอย่างข่าวสาร”

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

BN วันแม่ 65

BN 58 ปี มร.สน.

BN ต้อนรับนักศึกษา

ตัวอย่างข่าวสาร

อ่านเพิ่มเติม

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชา
โทรศัพท์ : 09-3569-5491
E-mail : h.rueangrit@snru.ac.th